புத்தாக்கத்திறனையும் கற்பனையாற்றலையும் வளர்க்கும் Yarl IT Hubஇன் Maker Spaceல் ஆர்வத்துடன் பங்குபற்றும் கிளிநொச்சி மாணவர்கள்.

தொழில்நுட்பம் வேகமாக முன்னேறி வரும் சகாப்தத்தில் புத்தாக்கமானது சமூக முன்னேற்றத்திற்கான உந்து சக்தியாக மாறி வருகிறது.படைப்பாற்றல், கற்றல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு புதிய எண்ணக்கரு உருவாகியுள்ளது. இந்த எண்ணக்கரு “Makerspace” ஆகும். Makerspace ஆனது எல்லா வயதுப்பின்னணியிலும் உள்ள மாணவர்கள் தங்கள் கற்பனைக் எண்ணக்கருக்களை உருவாக்கவும், உயிர்ப்பிக்கவும் உதவும் ஒரு சமூக மையமாகும். Makerspace என்பது சுயபுத்தாக்கம் மற்றும் ரோபாட்டிக்ஸ் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய பல்வேறு துறைகளில்…

புத்தாக்கத்திறனையும் கற்பனையாற்றலையும் வளர்க்கும் Yarl IT Hubஇன் Maker Spaceல் ஆர்வத்துடன்…
புத்தாக்கத்திறனையும் கற்பனையாற்றலையும் வளர்க்கும் Yarl IT Hubஇன் Maker Spaceல் ஆர்வத்துடன்…
Yarl IT Hub

Yarl IT Hub is a not for profit social enterprise focused on fostering innovation, entrepreneurship and technology in Jaffna.